Kunst en cultuur voor iedereen betekent ook dat we de fysieke drempels zoveel mogelijk willen wegnemen. Bij de verbouwing in 2018 hebben wij het advies ingewonnen van de Toegankelijkheidsraad. Zij hebben ons bijgestaan in het toegankelijker maken van het gebouw.

De maatregelen die we tot nu toe hebben genomen om zo toegankelijk mogelijk te zijn:

  • De hoofdingang is aangepast om in een gemakkelijkere toegang te voorzien
  • Op de begane grond is een mindervalidentoilet
  • Op de begane grond is een mogelijkheid om baby's en kleine kinderen te verschonen
  • De bewegwijzering is op advies van de Toegankelijkheidsraad aangepast

Loop of rol je tegen problemen aan in ons gebouw? Heb je suggesties ter verbetering of wil je meedenken? Of slaan we ergens de plank mis in onze communicatie, processen of informatie? Dat horen we heel graag!

Neem hiervoor contact op via ons Serviceteam op info@ckc-zoetermeer.nl of (079) 31 61 411. Zij sturen je bericht door naar de juiste contactpersoon binnen CKC & partners.