Actief deelnemen aan cultuur moet voor iedereen mogelijk zijn. Cultuur draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling, verbreedt je perspectief en biedt verschillende vormen om je te uiten.

Het team Cultuurparticipatie van CKC & partners brengt een culturele, kunstzinnige en maatschappelijke beweging op gang die de verbinding in de wijk vergroot. Bijvoorbeeld door kunst en cultuur dichtbij te brengen, inspiratie- en ontmoetingsplekken te creëren en samen met wijkbewoners projecten te organiseren. 

Aansluiten op Cultuurvisie Zoetermeer

Met onze werkwijze geven we vorm aan de Cultuurvisie, waarin het volgende staat:

"Uit werkgroepen rondom de visie op cultuur in Zoetermeer is de volgende conclusie gekomen: Er is een gevarieerd aanbod nodig dat passend is bij de diverse vragen van onze inwoners, ondernemers en bezoekers, zodat mensen worden geraakt.

Er is behoefte aan decentrale, herkenbare cultuurplekken en/of programmering in de wijk waardoor cultuur kan groeien en bloeien. Daarvoor wordt ingezet op wijkgericht werken.

Waarmee kunst en cultuur dicht bij de mensen gebracht wordt, drempels worden verlaagd tot cultuur deelname en er wordt gewerkt aan verbindingen in de wijk."

Cultuurankers Zoetermeer

Cultuurankers zijn locaties op strategische plekken in de wijken van Zoetermeer waar cultuur dichterbij de mensen kan worden gebracht, het idee waar ook deels de Art-Labs voor kinderen op zijn gestoeld.

Ze vervullen de rol van ontmoetingsplek in de buurt waar bijzondere culturele ontmoetingen ontstaan. Zo zouden daar de mooiste community art-projecten met wijkbewoners, samen met programmering en culturele projecten in het sociaal domein kunnen plaatsvinden. 

De afdeling cultuurparticipatie gaat de verbinding aan met bewoners van de wijk en brengt ze in contact met elkaar door middel van kunst en cultuur: de culturele ontmoeting. Hierin zien we een onderscheid tussen wijkbewoners die volledig de regie hebben over hun leven en wijkbewoners die dat minder hebben. Denk bij dat laatste aan mensen in een woonzorgcentrum.

Bij de eerste groep is de culturele ontmoeting het gevolg van een co-creatie met de bewoners, bij de tweede groep is hierbij nadrukkelijk het sociaal domein betrokken en draait het om de persoonlijke ontwikkeling van de wijkbewoner of -bewoners.