Voor het gebruik van foto’s, gemaakt van leerlingen en/of bezoekers:

  • hebben we altijd expliciet toestemming gekregen
    • via de aanmelding voor een activiteit of
    • voorafgaand aan een fotoshoot of voorstelling
  • kun je altijd je toestemming wijzigen via onze toestemmingsverklaring, te verkrijgen bij de receptie of hier te downloaden:

Toestemmingsformulier voor jonger dan 16 jaar

Toestemmingsformulier voor 16 jaar en ouder

Je kunt er dus van verzekerd zijn dat de personen op de foto’s die we gebruiken, ervan weten en er akkoord mee zijn.
Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we dit akkoord aan de ouders/ verzorgers gevraagd.

Fotobeleid laatst opgemaakt op 11 juni 2018