Student in de Klas

In de week van 1 t/m 5 november vond het project ‘Student in de Klas’ plaats in Zoetermeer, Delft en het Westland. Gedurende deze projectweek ontwikkelen tweedejaarsstudenten van de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving van de Willem de Kooning Academie een les voor een aantal basisscholen in Delft, Zoetermeer of het Westland. Binnen deze projectweek maken de studenten hun debuut voor de klas in het primair onderwijs. De scholen bedenken een uitgangspunt voor de les: bijvoorbeeld een les passend bij een thema uit een lesmethode of een specifieke techniek die de school zelf niet aanbiedt. 

In Zoetermeer deden dit jaar drie scholen mee aan het project: De Meerpaal, De Buut en IKC de Buytenkans. Het team van Cultuur en Techniek op school begeleidden de studenten gedurende de projectweek op deze scholen. Ieder studentenkoppel geeft op één basisschool dezelfde les aan drie verschillende groepen, waardoor de lesinhoud en de pedagogische en didactische vaardigheden steeds verder aangescherpt en verbeterd kunnen worden. 

Het was een leerzame eerste leservaring voor de studenten en een bijzondere kunstles voor de leerlingen! Bovendien was het een mooi leer- en observatiemoment voor de betrokken leerkrachten en een inspirerend samenwerkingsproject voor de culturele partners. Volgend jaar verwelkomen we graag weer een aantal studenten van de Willem de Kooning Academie in Zoetermeer!

Student in de Klas is een samenwerkingsproject van de Willem de Kooning Academie (WdKA), Cultuur en Techniek op School, DOK Delft en Westland Cultuurweb.

 

Student in de Klas