Belang cultuureducatie in Zoetermeer onderstreept met convenant

Het nieuwe kalenderjaar betekent ook een mooie start op het gebied van cultuureducatie. Op 7 december jl. onderstreepte de Zoetermeerse schoolbesturen en CKC & partners het belang van cultuureducatie in het primair onderwijs door het tekenen van het convenant cultuureducatie in het bijzijn van wethouder Kunst & Cultuur Wim Blansjaar. Hiermee wordt de samenwerking op het gebied van cultuureducatie versterkt, duurzaam gestructureerd en de beschikbare expertise optimaal benut.

Natan Heikens, artistiek leider CKC & partners: “Als het om cultuureducatie gaat, gebeurt er al een hoop op de basisscholen in Zoetermeer. Dat toont aan dat iedereen overtuigd is van de waarde van kunst- en cultuureducatie en dat de betrokken partijen elkaar goed weten te vinden. Er bestond al langer de wens om deze samenwerking te bevestigen middels een convenant. In veel gemeenten is daar al sprake van. Ik ben verheugd dat de besturen van nagenoeg alle basisscholen in Zoetermeer met dit convenant het belang van cultuureducatie op hun scholen onderschrijven en de samenwerking met CKC & partners en de andere culturele instellingen in onze gemeente borgen.”

Cultuur en Techniek op School
In Zoetermeer werken basisscholen en culturele instellingen samen aan cultuureducatie. Gemeente Zoetermeer subsidieert deze samenwerking en is opdrachtgever van CKC & partners voor de coördinatie van de programmering en beleidsontwikkeling op de scholen. Binnen CKC & partners is dit georganiseerd in het team Cultuur en Techniek op School, dat tegelijk als samenwerkingsplatform fungeert met Museum de Voorde, het Stadstheater, Bibliotheek Zoetermeer, Kunstgarage Franx en Poppodium Boerderij. Ellen Bavinck namens Cultuur en Techniek op School: “Ontzettend fijn dat we gezamenlijk dit convenant ondertekenen en dat we met elkaar het belang van cultuureducatie op de Zoetermeerse scholen hiermee onderschrijven. Het is prettig om te merken dat zoveel koepelbesturen zich hierin kunnen vinden en dat we op de goede weg zijn. Dat stimuleert ons als team en als samenwerkingsplatform om enthousiast door te bouwen.”

Belang van cultuureducatie
Cultuureducatie draagt in grote mate bij tot de persoonsvorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast is het in onze 21e eeuwse samenleving van groot belang om leerlingen optimale kansen te bieden om hun talenten te ontdekken en hun competenties op het gebied van creatief denken en handelen te ontwikkelen. Rien Timmer, namens Leo Kanner Onderwijsgroep: “Juist in het speciaal onderwijs kan kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen het verschil maken. In het onderwijs zou het moeten gaan om het aanboren van ieders talent. Om het leren leven met de talenten die jou gegeven zijn. Dat kan zoveel breder liggen dan alleen kennisvakken. Ik ben daarom enorm blij dat het speciaal onderwijs een volwaardig plek inneemt in dit convenant!
 

Belang cultuureducatie in Zoetermeer onderstreept met convenant