Rianne Brouwers legt functie neer

Rianne Brouwers legt haar functie neer en zal vanaf 1 maart a.s. geen directeur meer zijn van CKC & partners.

Haar opdracht was om het ingezette verandertraject door te voeren, de integraliteit te versterken en de organisatie stevig te positioneren. We moeten helaas concluderen dat de wederzijdse verwachtingen niet overeenkomen en hebben daarom besloten niet met elkaar verder te gaan. 

Het bestuur betreurt de ontstane situatie en zal zich intensief met de invulling van de vacature bezighouden. 

Namens het bestuur van CKC & partners,
Margriet Gersie (voorzitter)

Rianne Brouwers legt functie neer