Inschrijven voor Koor het Senikoor, het Seni(ko)or