Huisregels CKC & partners 

Natuurlijk is in deze tijd veiligheid voor iedereen onze eerste prioriteit. Daarom is ons gebouw helemaal corona-proof ingericht, wordt er extra schoongemaakt en hebben we huisregels opgesteld.

Onderstaande huisregels gelden voor iedereen en we kunnen elkaar hierop aanspreken. Alleen samen kunnen we er voor zorgen, dat besmetting zo veel mogelijk wordt voorkomen .
We werken volgens de richtlijnen van de overheid, het protocol van de branchevereniging Cultuurconnectie en de voorwaarden van de gemeente Zoetermeer. Hieronder hebben we voor de helderheid de huisregels uitgelicht.

Algemeen

 • We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Was je handen vaak en goed
 • Geef geen handen
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Zit niet aan je gezicht
 • Blijf thuis als je klachten hebt, of als een gezinslid ziek is.

Het gebouw, lokalen en lesbenodigdheden worden extra schoongemaakt , met aandacht voor leuningen, barres, deurklinken, knoppen, toiletten, etc.

Om onnodige drukte te voorkomen zijn alleen de docenten, leerlingen en medewerkers die noodzakelijk zijn, in het gebouw.

Lessituatie

 • De docent/ dirigent neemt voor elke les contact met je op om te vragen naar je gezondheid
 • Was thuis je handen, ga thuis naar het toilet en kleed je thuis alvast om (kleedkamers worden niet gebruikt)
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar het gebouw.
  Ouders zetten hun kind bij de voordeur af, lopen niet mee het gebouw in, gaan direct weer weg en blijven niet wachten in of bij het gebouw (uitzondering: alleen ouders van leerlingen t/m 6 jaar mogen meelopen naar het leslokaal)
 • Leerlingen/ leden melden zich bij de receptie. 
 • Dansleerlingen verzamelen buiten bij de voordeur en worden door de docent opgehaald.
 • Er is toezicht in het gebouw
 • Kom maximaal 10 minuten (liefst korter) voordat je les begint
 • Loop via de aangegeven routes in het gebouw/ de leslocatie
 • Gebruik alleen de lift als het niet anders kan.
 • Alleen de docent sluit of opent de deur van het lokaal
 • In elk lokaal staat desinfecterende handgel, papieren zakdoekjes en desinfecterende spray.
 • Elke leerling en docent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden voor de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal.
  Blazers nemen eigen doek mee om vocht uit instrument op te vangen. ‘Uitblazen’ moet gedaan worden met zo min mogelijk adem- of luchtdruk.
 • Al onze ruimten, lessen, repetities ed zijn ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Waar het nodig is zijn schermen geplaatst.
 • Voor blaasintsrumenten die in een ensemble, orkest, band, etc spelen geldt: de voorwaartste afstand (blaasrichting) tot de andere leden, bedraagt minstens 2 meter, zijwaarts is er 1,5 meter afstand (aanvulling 14-7)
  Een uitzondering hierop vormen fluiten/ picolo's die in een ensemble, orkest, band, etc spelen: hier dient rondom 2 meter afstand aangehouden te worden (aanvulling 14-7)
 • Voor dansers tot 18 jaar en vaste dansparen geldt: zij hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Elke leerling en docent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden na de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal
 • Na de les blijf je niet in of rondom het gebouw hangen, maar ga je direct naar huis
 • Was thuis weer je handen

Als nodig zullen we deze huisregels direct bijstellen (versie 14-7-2020)