Corona: maatregelen en huisregels

 

Helaas is ons pand tot 9 februari 2021 gesloten. Activiteiten worden zo veel als mogelijk online gecontinueerd. 

 

We vinden het enorm fijn om cursisten, leerlingen en bezoekers te ontvangen in ons gebouw. Ook in coronatijd. Natuurlijk wel met de nodige aanpassingen zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om veilig de lessen te volgen en repetities bij te wonen. Boven alles staat de veiligheid van zowel onze leerlingen en cursisten, als van onze docenten voorop.

Daarom hebben we huisregels opgesteld, die je hieronder kunt vinden.

Er zullen altijd uitdagingen zijn, maar ook daarin kun je van ons flexibiliteit verwachten en een oplossing op maat. Neem contact op met ons als je iets wilt bespreken of voorleggen.
Ook vragen over gemiste lessen, betalingen of compensatie, kun je stellen aan ons Serviceteam op (079) 31 61 411 of info@ckc-zoetermeer.nl. Zij zorgen dat je vraag bij de juiste persoon terechtkomt.  

Mondkapjesplicht vanaf 1 december

Iedereen (van 13 jaar en ouder) is verplicht in het gebouw een mondkapje te dragen. Praktisch gezien komt het erop neer dat je, zodra je het gebouw binnenloopt, een mondkapje op doet. Ben je in het lokaal of afgesloten ruimte, dan mag het mondkapje in principe af. In bepaalde gevallen kan het zijn dat in onderling overleg besloten wordt ook in het lokaal (tijdens een activiteit) of in een ruimte (tijdens een overleg oid) een mondkapje te dragen.
Heb je tijdens je pauze een zitplek in de Lounge, dan mag het mondkapje af.

Huisregels CKC & partners 

Deze huisregels gelden voor iedereen en we kunnen elkaar hierop aanspreken. Alleen samen kunnen we er voor zorgen, dat besmetting zo veel mogelijk wordt voorkomen .
We werken volgens de richtlijnen van de overheid,  en de voorwaarden van de gemeente Zoetermeer.

Algemeen

 • We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
 • Was je handen vaak en goed
 • Geef geen handen
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Zit niet aan je gezicht
 • Blijf thuis als je klachten hebt, of als een gezinslid ziek is.

Schoonmaak

Het gebouw, lokalen en lesbenodigdheden worden extra schoongemaakt, met aandacht voor leuningen, barres, deurklinken, knoppen, toiletten, etc.

Ventilatie

De ventilatie in ons gebouw is onderzocht en volgens de voorschriften, dus veilig.

Registratie bezoekers

Alle mensen die voor werkzaamheden, een activiteit of een afspraak in het gebouw zijn, worden door ons geregistreerd (naam en telefoonnummer). Dit t.b.v. een eventueel bron- en contactonderzoek. De mensen die een activiteit volgen bij CKC of een van de partners, worden geregistreerd via de docent/ dirigent. Medewerkers en mensen die een afspraak hebben, worden bij binnenkomst ingeschreven bij de receptie. Met deze gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Ze worden na 4 weken vernietigd.

De Lounge en horeca

Onze horeca is helaas gesloten. Binnen wachten, door bv ouders, is helaas niet toegestaan.

Lessituatie

 • De docent/ dirigent neemt voor elke les contact met je op om te vragen naar je gezondheid
 • Was thuis je handen, ga thuis naar het toilet, neem een mondkapje mee en kleed je thuis alvast om (kleedkamers worden niet gebruikt)
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar het gebouw.
  Ouders zetten hun kind bij de voordeur af, lopen niet mee het gebouw in, gaan direct weer weg en blijven niet wachten in of bij het gebouw (uitzondering geldt voor ouders van kinderen t/m 6 jaar)
 • Dansleerlingen verzamelen zich buiten bij de voordeur en worden door de docent opgehaald.
 • Er is toezicht in het gebouw
 • Kom maximaal 10 minuten (liefst korter) voordat je les begint
 • Gebruik een mondkapje en loop via de aangegeven routes in het gebouw/ de leslocatie
 • Gebruik alleen de lift als het niet anders kan.
 • Alleen de docent/ dirigent/ ensemble leider sluit of opent de deur van het lokaal
 • In elk lokaal staat desinfecterende handgel, papieren zakdoekjes en desinfecterende spray.
 • In het lokaal mag het mondkapje af, tenzij er andere onderlinge afspraken zijn gemaakt met docent/ dirigent en medecursisten.
 • Elke leerling/ lid en docent/ dirigent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden voor de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal.
  Blazers nemen eigen doek mee om vocht uit instrument op te vangen. ‘Uitblazen’ moet gedaan worden met zo min mogelijk adem- of luchtdruk.
 • Al onze ruimten, lessen, repetities ed zijn ingericht om tijdens de les/ repetitie 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Er zijn nooit meer dan 30 personen in een ruimte.
  Uitzondering op 1,5 meter afstand zijn: 
  • Leerlingen t/m 18 jaar hoeven in een les/ repetitie onderling geen afstand te bewaren
  • Voor blaasinstrumenten die in een ensemble, orkest, band, etc spelen geldt: de voorwaartse afstand (blaasrichting) tot de andere leden, bedraagt minstens 2 meter, zijwaarts is er 1,5 meter afstand 
   Fluiten en picolo's dienen tijdens een repetitie rondom 2 meter afstand aan te houden.
  • Bij dans geldt: dansers t/m 18 jaar hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Waar het nodig is zijn in de les-/ repetitie ruimten schermen geplaatst.
 • Elke leerling en docent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden na de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal
 • Na de les blijf je niet in of rondom het gebouw hangen, maar ga je direct naar huis
 • Was thuis weer je handen

Als nodig zullen we deze huisregels direct bijstellen (versie 11-1-2021)