Esther den Boer

De individuele vioollessen van Esther den Boer zijn volledig op de leerling afgestemd. Ze heeft oog voor de eigenheid, het karakter, de bewegingsmogelijkheden en natuurlijk de muzikale voorkeuren van de leerling. Samen met de leerling gaat zij voor het hoogst haalbare niveau. Een stevige opbouw van de (basis)techniek en het muzikaal uiten zijn daarbij erg belangrijk. Ook geeft Esther vioolles op maat waarin verbreding en verdieping in klankvorming, streektechniek, vibrato en muzikale inhoud centraal staan. Tijdens de samenspel-les en ensemble-coaching leert Esther haar leerlingen samen te spelen in een groep met eigen klankkleur en dynamiek.