Corona: maatregelen en huisregels

Ons pand is heropend! 

Vanaf 19 mei doen we zo veel als mogelijk in ons pand en breiden we de activiteiten in de buitenlucht uit. 

Onderstaand zijn de regels zoals nu bekend. Mogelijk zijn er voor jouw specifieke les of cursus afwijkende afspraken. Daar krijg je via mail of via je docent bericht over.

In het pand

 • Tot en met 17 jaar: alle lessen/activiteiten kunnen weer in het pand hervat worden (maximaal 30 personen tot en met 17 jaar per ruimte, de 1,5-meter-regel mag tijdens de activiteit worden losgelaten). 
 • 18 jaar en ouder in het CKC-pand: individuele en duo-lessen mogen weer met 1 docent. Om meer deelnemers van dienst te kunnen zijn, mogen ook meerdere groepjes van 2 in een ruimte met 1 docent mits de ruimte dat toelaat. Dit bekijken we per les en situatie. Veiligheid en verantwoord lesgeven staat nog steeds voorop.
  • aanvulling per 26 mei: per activiteit mogen maximaal 15 duo’s in één ruimte, iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Duo’s mogen de 1,5-meter-regel loslaten als dit voor de beoefening van de desbetreffende culturele activiteit noodzakelijk is (denk aan parendans). Verplaatsing in de les-/repetitieruimte beperken tot het minimum en vooralsnog geen pauzes in de Lounge. 

   Met deze verruiming is het voor ensembles, orkesten en bandjes weer mogelijk om samen te repeteren. Dit geldt uitsluitend voor instrumentalisten, want zingen in een groep mag nog niet. Ook dans-, beeldende, musical- en theaterlessen voor 18+ kunnen dus grotendeels weer in het pand hervat worden

Op het Nicolaasplein en bij de Blokhut (Van Tuyll Sportpark, Van der Hagenstraat 5)

18 jaar en ouder in de buitenlucht (groepen, orkesten, ensembles): naast dans-, mogen ook beeldend-, musical-, muziek (inclusief de koren), circusgroepen hun lessen/repetities in de buitenlucht hervatten. Wel met 1,5 meter afstand (voor blazers 2 meter afstand) en maximaal 50 personen per groep.

Handig om te weten:

 • Kleed je (eventueel) thuis alvast om en ga vooraf naar het toilet (toiletten in CKC gebouw zijn niet toegankelijk)
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar de leslocatie. Ouders die hun kind afzetten gaan direct weer weg en blijven niet wachten/ kijken bij de les.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voordat je les begint
 • Naast je docent is er altijd een CKC-medewerker op de leslocatie aanwezig
 • De lessen zijn ingericht om waar nodig 1,5 meter afstand te kunnen bewaren
 • Na de les blijf je niet hangen, maar ga je direct naar huis

Online

Bekijk onze tips om je online muziekles zo goed mogelijk te laten verlopen

 

Huisregels

Deze regels gelden voor iedereen en we kunnen elkaar hierop aanspreken. Alleen samen kunnen we er voor zorgen, dat besmetting zo veel mogelijk wordt voorkomen.
We werken volgens de richtlijnen van de overheid, en de voorwaarden van de gemeente Zoetermeer.

Mondkapjes
Voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder is het dragen van een mondkapje bij beweging binnen ons gebouw verplicht. In de lesruimte mag het mondkapje af.

Buiten wachten
Leerlingen voor groepslessen verzamelen buiten, de docent haalt hen op. 
Leerlingen voor individuele en duo-lessen lopen zelf naar binnen (met mondkapje).
Voor alle ouders en mensen die halen en brengen geldt: buiten wachten. Voor kleine kinderen geldt een uitzondering.
Dit laatste is vooral met slecht weer erg vervelend, helaas is deze maatregel nodig om zoveel mogelijk activiteiten wel (weer) te kunnen doen. We hopen op je begrip en hebben wat paraplu's klaarstaan om eventuele regenval te doorstaan.

Algemeen
•    We houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
•    Was je handen vaak en goed
•    Geef geen handen
•    Hoest of nies in je elleboog
•    Zit niet aan je gezicht
•    Blijf thuis als je klachten hebt, of als een gezinslid ziek is.
 

Schoonmaak
Het gebouw, lokalen en lesbenodigdheden worden extra schoongemaakt, met aandacht voor leuningen, barres, deurklinken, knoppen, toiletten, etc.


Ventilatie
De ventilatie in ons gebouw is onderzocht en volgens de voorschriften, dus veilig.


Registratie bezoekers
Alle mensen die voor werkzaamheden, een activiteit of een afspraak in het gebouw zijn, worden door ons geregistreerd (naam en telefoonnummer). Dit t.b.v. een eventueel bron- en contactonderzoek. De mensen die een activiteit volgen bij CKC of een van de partners, worden geregistreerd via de docent/ dirigent. Medewerkers en mensen die een afspraak hebben, worden bij binnenkomst ingeschreven bij de receptie. Met deze gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Ze worden na 4 weken vernietigd.


De Lounge en horeca
Onze horeca is vooralsnog gesloten. Binnen wachten, door bv ouders, is niet toegestaan.


Lessituatie

 • De docent/ dirigent neemt voor elke les contact met je op om te vragen naar je gezondheid
 • Was thuis je handen, ga thuis naar het toilet, neem een mondkapje mee en kleed je thuis alvast om (kleedkamers worden niet gebruikt).
 • Kom zo veel mogelijk alleen naar het gebouw.
  Ouders zetten hun kind bij de voordeur af, lopen niet mee het gebouw in, gaan direct weer weg en blijven niet wachten in of bij het gebouw (uitzondering geldt voor ouders van kinderen t/m 6 jaar). Wil je toch wachten, bijvoorbeeld op de banken die buiten staan? Neem verantwoordelijkheid en zorg voor voldoende afstand tot elkaar en tot de deur.
 • Dansleerlingen verzamelen zich buiten bij de voordeur en worden door de docent opgehaald.
 • Er is toezicht in het gebouw
 • Kom maximaal 10 minuten (liefst korter) voordat je les begint
 • Gebruik een mondkapje en loop via de aangegeven routes in het gebouw/ de leslocatie
 • Gebruik alleen de lift als het niet anders kan.
 • Alleen de docent/ dirigent/ ensemble leider sluit of opent de deur van het lokaal
 • In elk lokaal staat desinfecterende handgel, papieren zakdoekjes en desinfecterende spray.
 • In het lokaal mag het mondkapje af, tenzij er andere onderlinge afspraken zijn gemaakt met docent/ dirigent en medecursisten.
 • Elke leerling/ lid en docent/ dirigent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden voor de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal.
  Blazers nemen eigen doek mee om vocht uit instrument op te vangen. ‘Uitblazen’ moet gedaan worden met zo min mogelijk adem- of luchtdruk.
 • Al onze ruimten, lessen, repetities e.d. zijn ingericht om tijdens de les/ repetitie 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Er zijn nooit meer dan 30 personen in een ruimte.
  Uitzondering op 1,5 meter afstand zijn: 
  • Leerlingen t/m 18 jaar hoeven in een les/ repetitie onderling geen afstand te bewaren
  • Voor blaasinstrumenten die in een ensemble, orkest, band, etc spelen geldt: 2 meter afstand 
  • Fluiten en picolo's dienen tijdens een repetitie rondom 2 meter afstand aan te houden.
  • Bij dans geldt: dansers t/m 18 jaar hoeven onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
 • Waar het nodig is zijn in de les-/ repetitieruimten schermen geplaatst.
 • Elke leerling en docent maakt zijn/ haar eigen lesbenodigdheden na de les schoon met de desinfecterende spray in het lokaal
 • Na de les blijf je niet in of rondom het gebouw hangen, maar ga je direct naar huis
 • Was thuis weer je handen

Vragen kun je stellen aan ons Serviceteam op (079) 31 61 411 of info@ckc-zoetermeer.nl. Zij zorgen dat je vraag bij de juiste persoon terechtkomt.  

Als nodig zullen we deze pagina direct bijstellen (versie 26-5-2021)

Corona: maatregelen en huisregels